Schipperskinderen: internaat en school

In Wemeldinge stond de school voor schipperskinderen: De Prinses Beatrixschool.

Prinses Beatrixschool (School voor schipperskinderen)
De school werd opgericht in 1937. Doelstelling was de instandhouding van een School met den Bijbel voor Schipperskinderen. Het bestuur werd samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse kerkelijke gezindten: drie leden uit de Nederlandse Hervormde Kerk, twee leden uit de Vrije Evangelische Gemeente, twee leden uit de Gereformeerde Kerk en twee leden uit de Gereformeerde Gemeente, samen negen bestuursleden.
In 1981 moest de school worden gesloten doordat het aantal schoolkinderen te gering was geworden. De vereniging fuseerde met de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Wemeldinge. Kinderen en leerkrachten gingen hiernaar over. De vereniging werd per 31 december 1983 ontbonden. In 1997 werd het archief overgedragen aan het Gemeentearchief Kapelle.

Literatuur:
G.J. Lepoeter, ‘De schippersschool’, in: G.J. Lepoeter, J.G. de Groene, Wemeldinge. Historie van een dorp tussen kerk en kanaal (Kapelle 2005) 66-68

 

Kees Deurwaarder die daar zelf op school zat van 1948 tot 1952 vertelt het volgende:  Volgens mij is de school geopend in 1938 en is mijnheer Zwart hoofd geworden. Die is opgevolgd door mijnheer J (Ko)van de Berge, daarna mogelijk mijnheer Verduijn. Ik herinner mij dat meester Van de Berge een Koninklijke onderscheiding heeft gehad wegens zijn grote verdienste voor het schippersonderwijs in Wemeldinge.

Meester Verduijn werkte op de school van oktober 1966 tot aan de sluiting op augustus 1981.

Er was ook een Internaat voor schipperskinderen: De Schutsluis.  Op You Tube staat een filmpje uit ca. 1968 dat De Schutsluis vergelijkt met het internaat in Zwolle.  Wemeldinge begint om 5.24 minuten.

Beide instellingen plaatsten in 1978 een gezamenlijke advertentie: advertentie schippersschool