Parlevinker project

In Wemeldinge en Hansweert waren parlevinkers een economische welvarende groep ondernemers. Zij leverden diverse producten, van levensmiddelen tot aan schoonmaakmiddelen, olie, touw, etc. aan de passerende schepen. Voor aankomst in Wemeldinge en Hansweert werden de parlevinkers gebeld om de bestelling door te geven zodat ze tijdig bij de sluis aanwezig waren.  De parlevinkers leverden dan de bestelde waren af op het moment dat het schip afmeerde in of bij de sluis of brachten ze met een eigen boot naar het schip.

Stichting Bewonersbelangen Wemeldinge is samen met University College Roosevelt een project begonnen om de geschiedenis van de parlevinkers, een belangrijke bedrijfstak om en rond het Kanaal van Zuid-Beveland, in kaart te brengen.  Voor meer informatie hierover, zie de website www.parlevinkers.info

bron: J. Midavaine Zeeuwse Bibliotheek/Beeldbank
bron: J. Midavaine
Zeeuwse Bibliotheek/Beeldbank